Mesaj IMPORTANT de la C.A.S. Braşov!

Pentru limitarea propagării virusului COVID 19 la nivelul județului, Casa de Asigurări de Sănătate Braşov adresează asiguraților, angajatorilor şi altor terţi rugămintea de a limita, pe cât posibil, deplasarea la ghișeele instituției.

În acest context, CAS Braşov vă recomandă să folosiţi mijloacele de comunicare alternative, astfel:
PENTRU – solicitare/eliberare adeverințe de asigurat pentru carduri naționale pierdute sau refuzate;
– actualizare calitate de asigurat;
– solicitări/eliberări adeverințe/certificate
– solicitări/eliberări CIP
Modalitate transmitere documente:
– electronic: [email protected]; [email protected];
– poștă;
– fax
Modificări ale stării cardului național – la tel. 0268/547662
Ridicare carduri nationale/europene retur – la sediul CAS Brasov în timpul programului de lucru cu publicul comunicat.
Pentru orice alte infomatii vă rugăm să sunati la tel. 0268/547634 sau 0268/547662
www.casbv.ro.

Deciziile CNAS de avizare/ neavizare a investigatiei PET-CT vor fi transmise de către CAS Braşov pacienţilor pin poştă. În prealabil pacienţii vor fi informaţi şi telefonic.

Dosarele PET-CT intocmite in vederea analizei si aprobarii de catre comisia CNAS vor fi depuse la registratura CAS Braşov.

Cererile de eliberare a concediului medical pentru asiguratii care au avut nevoie de ingrijiri medicale in strainatate vor fi depuse la registratura CAS Braşov cu recomandarea de a mentiona pe cerere numar de telefon sau email.

Pentru obţinerea deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale documentele se pot transmite şi prin poşta.

Pentru obţinerea sau depunerea formularelor europene documentele se pot transmite şi prin poştă sau pe e-mail la adresele : [email protected]; [email protected]; [email protected].
Informatii se pot obţine şi la nr de tel : 0761665744, 0728288252

ANGAJATORII: pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii pot depune prin posta solicitarea scrisa la care se ataseaza centralizatorul privind certificatele de concediu medical. Numărul de înregistrare va fi transmis scanat pe adresa de e-mail a firmei.

PERSOANELE FIZICE: vor completa si pot depune CEREREA –TIP privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate prin poştă sau la registratura institutiei.

Solicitarea de adeverinta din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical se poate depune prin posta sau pe e-mail ([email protected]), cu precizarea de catre solicitant a modului in care doreşte să intre in posesia adeverintei ( posta sau e-mail).

Incheierea de contracte de asigurare pentru concedii si indemnizatii, se va face in zilele de MARTI si JOI, intre orele 09-11.

Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii se va face in contul: RO51TREZ13126A212500XXXX – deschis la Trezoreria Brasov.

Relatii la telefon : 0268547680
e-mail: [email protected]

Modalitate de solicitare a informatilor financiar contabile:

electronic: [email protected]; [email protected];

Pentru efectuare de plati pentru debite pensionari:
Trezoreria Brasov
CAS Brasov
RO38TREZ1315005XXX000129
CUI 11 33 54 78
Pentru orice alte infomatii vă rugăm să sunati la tel. 0268/547682

RECOMANDĂM ASIGURAŢILOR CA, LA INTRAREA ÎN INSTITUŢIE SĂ ÎșI DEZINFECTEZE MÂINILE FOLOSIND DEZINFECTANTUL PUS LA DISPOZIŢIE, IAR PERSOANELOR CARE PREZINTĂ SIMPTOME DE INFECŢIE RESPIRATORIE (TUSE, STRĂNUT, RINOREE) SĂ POARTE MASCĂ DE PROTECŢIE.

CONDUCEREA CAS BRASOV

Articolul precedentProgramul cu publicul, de la Primăria Braşov şi Direcţia Fiscală, MODIFICAT
Articolul următorTot mai aproape de Braşov! Caz de coronavirus confirmat într-un judeţ vecin!