VIDEO Parc dendrologic de 3 milioane de lei

Teritoriul pe care se va amenaja parcul dendrologic este localizat în partea nord-estică a masivului Postăvaru, în zona limitrofă a cartierului Noua (strada Plopilor), fond forestier proprietate publică a municipiului Brașov aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

Suprafața ce se amenajează ca parc dendrologic este de 25,2 ha. Din această suprafață pe 21,3 ha se amenajează parcul dendrologic propriu zis, iar pe 3,9 ha se va realiza un bloc experimental. Obiectul proiectului de față sunt reprezentate de amenajările parcului dendrologic propriuzis, cu suprafața de 21,3 ha. Terenul destinat amenajării parcului dendrologic este situat pe raza Municipiului Brașov, judeţul Brașov. Teritoriul care face obiectul amenajărilor nu se suprapune peste situri incluse în reţeaua Natura 2000.

Lucrări vegetative:

– plantarea a 1076 arbori și arbuști din 265 de specii și taxoni; asortimentul de specii ca și amplasamentul acestora a fost preluată din studiul realizat de Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere.

– înierbarea unei suprafețe de 20,5 ha pentru protejarea antierozională și refacerea estetică a suprafețelor amenajate;

Amenajarea teritoriului:

– amenajarea unei rețele de poteci pietruite cu piatră spartă, în lungime de 6979 m, pentru asigurarea accesului în perimetrul parcului; potecile vor fi armate pe 200 m cu dulapi de rășinoase pentru evitarea eroziunii în adâncime iar pe 373 m vor fi realizate trepte din dulapi de rășinoase pentru învingerea mai ușoară a sectoarelor cu diferențelor mari de nivel;

– amenajarea a 206 m punți de lemn pentru traversarea zonelor mlăștinoase sau suprafețelor cu luciu de apă;

– amenajarea a două suprafețe cu luciu de apă a câte 0,1 ha;

– amplasarea a 47 coșuri de gunoi;

– amplasarea a 30 bancuțe pentru odihna vizitatorilor;

– amplasarea a 16 stâlpi fotovoltaice de iluminat cu LED-uri.

În urma inventarierii fir cu fir a arborilor, de către R.P.L.P. Kronstadt R.A. se constată, că pe cele 21,3 ha, cât reprezintă suprafața amenajată a parcului dendrologic, în momentul de față există un număr de 4919 arbori cu un volum brut de 3956 mc. La amenajarea parcului dendrologic, pentru a putea fi realizat asortimentul de specii dorit, urmează ca o parte din arborii existenți să fie extrași. Valoarea totală a proiectului este de 3,3 milioane de lei. Se va încerca acoperirea acestor cheltuieli cu fonduri de la Ministerul Mediului, însă, dacă nu se vor obține bani de la Guvern, atunci costurile vor fi suportate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt. Amplasamentul va fi utilizat și ca zonă de agrement.

Articolul precedentFOTOGALERIE Peste 4 milioane de euro pentru modernizarea spitalelor din Zărnești și Făgăraș
Articolul următorIncident în parcarea Coresi