Universitatea Transilvania susține performanța

Cea mai mare universitate din Regiunea Centru continuă programul de susținere a elitelor.

Candidații admiși la programele de licență care au fost șefi de promoție la liceul absolvit, membri ai loturilor olimpice ale României și care au participat la competiții internaționale, dar și cei care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat  vor primi și anul acesta un laptop, cazare și o masă gratuită la cantină pe tot parcursul anului universitar. Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de către Ministerul de resort, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locurile finanțate de la buget, pentru un program de licență.

Universitatea Transilvania din Brașov continuă programul „Susținem performanța” . Programul urmărește susținerea financiară a elevilor performanți pentru a studia în cadrul Universității. Astfel, elevii absolvenți ai claselor a XII-a, care îndeplinesc cumulativ condițiile: media notelor din clasele IX-XII este mai mare sau egală cu nota 8 iar venitul pe membru de familie din luna mai 2019 este mai mic sau egal cu 2080 lei brut, vor primi pe durata anului I de studiu, cazare gratuită în căminele studențești, masă gratuită la cantina universității pe durata anului universitar (voucher zilnic de masă) și un voucher pentru rechizite cu valoarea de 400 lei. În total 54 de candidați admiși la Universitatea Transilvania din Brașov în sesiunea de admitere iulie 2019 pot beneficia de acest program. Beneficiarii vor fi stabiliți în funcție de media de admitere și vor fi maximum 3 candidați admiși pentru fiecare facultate.

Absolvenții claselor a XII-a de liceu sunt aşteptați să se înscrie la cele 18 facultăți ale Universității Transilvania Braşov, în perioada 15 – 20 iulie 2019.

Pentru sesiunea de vară sunt disponibile pentru admiterea la programele de licență – învățământ cu frecvență 6.215 locuri. Din totalul numărului de locuri disponibile pentru studiile – învățământ cu frecvență, 2.885 de locuri sunt finanțate de la buget (dintre care 18 sunt pentru candidații de etnie rromă și 40 pentru absolvenții din mediul rural) iar 3.233 sunt cu taxă. De asemenea Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs 44 de locuri cu bursă și 24 fără bursă  pentru românii de pretutindeni și 29 de locuri pentru cetățeni din țări terțe ale Uniunii Europene.

Pentru programele de licență cu frecvență redusă şi învățământ la distanță sunt disponibile 475 de locuri, respectiv 885. Pentru admiterea la studii de masterat – învățământ cu frecvență, Universitatea Transilvania din Braşov pune la dispoziția candidaților 3.115 locuri, din care 1.350 sunt finanțate de la buget, iar restul, cu taxă. La masterat, forma de învățământ cu frecvență redusă sunt disponibile pentru anul universitar 2019- 2020, 175 de locuri.

La 15 din cele 18 facultăți ale Universității Transilvania din Braşov admiterea se face pe bază de dosar, ierarhizarea candidaților fiind determinată de media obținută la bacalaureat. Facultatea de Medicină organizează concurs de admitere cu probe scrise, la Facultatea de Muzică admiterea se va face pe baza unor probe practice de competențe muzicale, iar la Facultatea de Educație fizică şi sporturi montane, departajarea candidaților se va face prin probe de admitere – probe practice şi teoretice şi a mediei de la bacalaureat.

Înscrierile la Universitatea Transilvania din Brașov vor începe în data de 15 iulie 2019. Astfel, în intervalul 15-20 iulie va avea loc înscrierea candidaților la toate programele de studii de licență, cu excepția olimpicilor şi a candidaților rromi pentru care perioada de înscriere este 15-17 iulie. În perioada 21-23 iulie se vor desfășura probele practice şi examenele pentru facultățile unde admiterea nu se face pe baza exclusiv pe baza rezultatelor de la examenul de bacalaureat. În data de 24 iulie se vor anunța rezultatele primei etape a concursului de admitere sesiunea de vară, urmând ca până în 26 iulie candidații declarați admiși să se prezinte la sediile facultăților pentru a-şi confirma locul.

Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 sunt cuprinse între 3.500 de lei şi 6.000 de lei. Taxele de înscriere la facultate sunt de 200 de lei pentru toate facultățile universității cu excepția Facultății de Medicină unde taxa este de 250 de lei.

Articolul precedentProiectul „Via Transilvanica” ajunge, astăzi, la Roadeș
Articolul următorCâți salariați are județul Brașov și ce venit au aceștia?