Proiectele IMPORTANTE ale municipiului Brașov, dezbătute ASTĂZI. Vezi AICI ordinea de zi

Ședința ordinară de Consiliu Local a lunii februarie este programată astăzi, de la ora 14.00, în sala de plen. La această întâlnire poate lua parte orice brașovean interesat de problemele comunității.

Ordinea de zi va avea 100 de puncte și este următoarea:

1. Proiect de hotarare privind acordarea de burse elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Brasov, pentru anul scolar 2018 – 2019, semestrul II.
2. Proiect de hotarare privind decontarea din bugetul local al Municipiului Brasov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Brasov, pe anul 2019.
3. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 1.073 din 10 decembrie 2007, republicata, privind aprobarea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov.
4. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei 6 la H.C.L. nr. 182/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019.
5. Informare privind activitatea desfasurata de Directia de Asistenta Sociala Brasov in anul 2018.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brasov pentru anul 2019.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Brasov pentru perioada 2019-2023.
8. Proiect de hotarare privind implementarea la nivelul municipiului Brasov a proiectului ,,Dar din suflet pentru seniori”.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii echipei mobile la nivelul Directiei de Asistenta Sociala Brasov, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi „Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip Club)”.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi „Centrul de zi de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice”.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social „Unitatea de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice”.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al serviciului social „Adapost de Noapte”.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidential pentru Persoane fara Adapost”.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al serviciului social „Centrul de Zi de Informare si Consiliere pentru Persoane fara Adapost”.
16. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brasov a proiectului „Trusou pentru nou-nascut”.
17. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 771/2018 privind aprobarea contributiei datorata de beneficiari si tipurile de servicii sociale furnizate in cadrul „Unitatii de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice”, pentru anul 2019.
18. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brasov a proiectului „Bunicii in siguranta – Sistem de teleasistenta”.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a trupurilor de pasune „Muntii Cailor”, „Capra Mica” si „Ciucas”, aflate in proprietatea privata Municipiului Brasov si in administrarea Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de partizi reprezentand produse principale, de conservare, accidentale si secundare care urmeaza a fi exploatate in anul 2019, a partizilor care constituie rezerva de masa lemnoasa pentru precomptarea produselor accidentale si a preturilor de pornire la licitatie pentru partizile de masa lemnoasa ce vor fi valorificate prin licitatie publica cu strigare, din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase ce se valorifica din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Politiei Locale Brasov.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Serviciului Public Local de Termoficare Brasov.
24. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Teatrului pentru Copii „Arlechino” Brasov, republicata.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Operei Brasov.
26. Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului Brasovului, domnul George Scripcaru, pentru semnarea Conventiei Primarilor privind clima si energia, initiativa a Comisiei Europene privind reducerea emisiilor de CO2.
27. Proiect de hotarare privind aprobarea unui parteneriat intre Municipiul Brasov si Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brasov in vederea organizarii de evenimente social-culturale in Piata Sfantul Ioan.
28. Proiect de hotarare privind Aprobarea participarii Municipiului Brasov in calitate de partener in cadrul proiectului „Achizitie de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a Acordului de parteneriat si a Protocolului de asociere privind realizarea in comun cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a unei achizitii ocazionale.
29. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 570/2018, republicata, privind aprobarea participarii Municipiului Brasov in calitate de partener in cadrul proiectului „Achizitie de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum si a Acordului de parteneriat, respectiv, a Protocolului de asociere privind realizarea in comun cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a unei achizitii ocazionale.
30. Proiect de hotarare pentru stabilirea modalitatii de atribuire a contractelor catre si intre entitatile persoane juridice la care Municipiul Brasov este actionar unic sau actionar majoritar.
31. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare strazi – str. Cucului”.
32. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Extindere Gradinita nr. 17”.
33. Proiect de hotarare privind pentru modificarea H.C.L. nr. 748/14.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Eficientizarea energetica a cladirilor din Municipiul Brasov – Colegiul Tehnic Transilvania – Corp A”.
34. Proiect de hotarare pentru completarea H.C.L. nr. 687/15.11.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport moderne”.
35. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 209/26.05.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii reparatie capitala sala de sport Scoala Profesionala Germana Kronstadt”.
36. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 43/2007 a unui numar de 22 locuri de parcare, incheiat intre Municipiul Brasov si S.C. Silva Turism S.R.L.
37. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor PARK and RIDE.
38. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Municipiului Brasov.
39. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 51/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Eficientizare energetica a cladirilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, strada Mihai Viteazul nr. 11”.
40. Proiect de hotarare privind aprobarea eliberarii autorizatiei de operare pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in Municipiul Brasov, concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploiesti pe perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 87 din 18.05.2015.
41. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L nr. 208/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in Municipiul Brasov si a indicatorilor de performanta, republicata.
42. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei necesare in cadrul activitatii de deratizare a domeniului public si privat al municipiului solicitata concesionarului S.C. Coral Impex S.R.L Ploiesti si prelungirea contractului nr. 87/18.05.2015 de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in municipiul Brasov pe o durata de doi ani, perioada necesara amortizarii investitiei, cu obligatia mentinerii tuturor tarifelor initiale aprobate si mentionate in anexa la H.C.L. nr. 197/20.04.2015.
43. Proiect de hotarare pentru completarea H.C.L. nr. 142/25.02.2008, republicata, privind aprobare Nomenclator stradal al Municipiului Brasov.
44. Proiect de hotarare privind „P.U.D. – Construire hala + birouri, imprejmuire teren si organizare de santier, B-dul Grivitei nr. 1 W, Brasov”, S.C. LEITZ ROMANIA S.A.
45. Proiect de hotarare privind prelungire perioada de valabilitate documentatie „P.U.Z. – Construire ansamblu de locuinte si functiuni mixte, Zona: DN1 – Drum acces la Institutul Cartofului – Centura Ocolitoare cu patru benzi a Municipiului Brasov” – aprobata prin H.C.L. nr. 147/2011 si prelungire termen valabilitate cu H.C.L. nr. 143/2016.
46. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brasov in vederea intocmirii documentatiei de urbanism „P.U.D. – Construire blocuri de locuinte” in Brasov, str. Mihai Viteazul nr. 87, initiat de SUBCETATE APARTAMENTE S.R.L.
47. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brasov in vederea intocmirii documentatiei de urbanism „P.U.D. – Extindere imobil, schimbare destinatie in spatii comerciale, birouri si locuinte; Construire imobile locuinte colective, birouri, spatii comerciale, amenajare parcari” in Brasov, str. Avram Iancu nr. 40 – 42, initiat de S.C. PKC REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L.
48. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brasov in vederea intocmirii documentatiei de urbanism „P.U.D. – Construire imobil locuinte colective” in Brasov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 38, initiat de S.C. COLOSEUM BUILDING S.R.L.
49. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brasov in vederea intocmirii documentatiei de urbanism „P.U.D. – Construire cresa” in Brasov, str. Apollo f.n., initiat de MUNICIPIUL BRASOV prin SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE.
50. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie autentificata sub nr. 53/2019 si trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului donat de Surariu Maria.
51. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a urmatoarelor cote din terenuri: cota de 54/4210 din terenul inscris in C.F. nr. 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 18/1431 din terenul inscris in C.F. nr. 1110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 53/4168 din terenul inscris in C.F. nr. 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul inscris in C.F. nr. 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Valvara Paul- Vasile si Valvara Loreta-Flavia.
52. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a urmatoarelor cote din terenuri: cota de 118/8420 din terenul inscris in C.F. nr. 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 116/8336 din terenul inscris in C.F. nr. 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 20/1412 din terenul inscris in C.F. nr. 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Prodan Mihai si Prodan Andreea-Ioana.
53. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 128073 Brasov, nr. cad. 1973, nr. top. 10503/3/1/2/9.
54. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 155270 Brasov, nr. cad. 155270.
55. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 115015 Brasov, nr. top. (11162/1/4, 11163)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/2/24.
56. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a urmatoarelor cote din terenuri: cota de 17563/421000 din terenul inscris in C.F. nr. 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 5810/143100 din terenul inscris in C.F. nr. 110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 17589/416800 din terenul inscris in C.F. nr. 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 2965/70600 din terenul inscris in C.F. nr. 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Societatea TRIDENT TOURIST & REAL ESTATE S.R.L.
57. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a urmatoarelor cote din terenuri: cota de 17233/421000 din terenul inscris in C.F. nr. 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 5714/143100 din terenul inscris in C.F. nr. 110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 17259/416800 din terenul inscris in C.F. nr. 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 2910/70600 din terenul inscris in C.F. nr. 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la S.C. DINAMIC TURISM S.R.L.
58. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a urmatoarelor cote din terenuri: cota de 54/4210 din terenul inscris in C.F. nr. 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul inscris in C.F. nr. 1110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 54/4168 din terenul inscris in C.F. nr. 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul inscris in C.F. nr. 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Vlad Andrei.
59. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 146761 Brasov, nr. cad. 146761 si a terenului inscris in C.F. nr. 149262 Brasov,nr. cad. 149262.
60. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 145150 Brasov, nr. cad. 145150.
61. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a cotei de 5/12 din terenul inscris in C.F. nr. 145150 Brasov, nr. cad. 145150.
62. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Postavarului nr. 37, ap. 8, ap. 15, U1, U2, U3, U4, U5, U7, U9, U10, U11 si U12, detinut de Zacker Arnold Mihail.
63. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Republicii, nr. 18, ap. 1, ap. 2, 25 % din apartamentul 3 si ap. 4, detinute de Curca Ovidiu Gheorghe.
64. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, Poarta Schei nr. 11, ap. 6, detinut de Voinea Isabela Roxana.
65. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. George Baritiu nr. 4, ap. 8 A, detinut de Dragota Liliana si Dragota Sorin.
66. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Nicolae Balcescu nr. 36, ap. 2 si boxa 2, detinut de Gantner Gabriel Cristian.
67. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5, detinut de Pelea Liana Maria si Pelea Michael.
68. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 6, detinut de Pelea Liana Maria si Pelea Michael.
69. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Postavarului, nr. 37, ap. 16,detinut de Rotaru Elena-Georgeta.
70. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Postavarului, nr. 37, ap. 17, detinut de Danila Adriana.
71. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Nicolae Balcescu nr. 3, ap. 10, detinut de Grecu Elvira Doina Eliza.
72. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, Piata Sfatului nr. 1, ap. 17, detinut de Tverdun Lilia.
73. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, Piata Sfatului nr. 12, ap. 2, ap. 3, ap. 6, ap. 8, ap. 9, detinut de Executor Judecatoresc Darstar Catalin.
74. Proiect de hotarare privind incheierea unei Conventii intre Biserica Evanghelica C.A. din Romania – Parohia Brasov, Municipiul Brasov si Liceul Teoretic „Johannes Honterus” Brasov.
75. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Directia Judeteana pentru Cultura Brasov a unui spatiu situat in Brasov, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, cam. 303.
76. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de dare in folosinta gratuita catre Asociatia Musashino, Japonia, a spatiului cu alta destinatie situat in Brasov, strada Oltet nr. 11, parter.
77. Proiect de hotarare privind concesionarea terenului situat in Brasov, str. Aleea Constructorilor nr. 17, in vederea realizarii unui acces din exterior catre Soilica Vasile si Soilica Livia.
78. Proiect de hotarare privind stabilirea conditiilor de atribuire a locuintelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Brasov.
79. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei de locuinta in locuinta de serviciu a imobilelor situate in Municipiul Brasov, str. Molidului nr. 43 A, bl B, ap. 51, str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl. F 6, ap. 3, str. Decebal nr. 15.
80. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Brasov, in vederea scoaterii din functiune si valorificarii, a mijloacelor fixe, prevazute in H.C.L. nr. 286/1999, republicata, cap. D, conform Anexei.
81. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicata, privind aprobarea repartizarii locuintelor sociale situate in Municipiul Brasov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare cladire cu destinatia de locuinte sociale”.
82. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 505/2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Brasov, pentru anul scolar 2018 – 2019.
83. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 116/2007, republicata, privind aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor si serviciilor de piata in Municipiul Brasov.
84. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 3/2003, republicata, privind darea in folosinta gratuita a unor bunuri aflate in proprietatea Municipiului Brasov catre Judetul Brasov.
85. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 201/2006, republicata, privind aprobarea procedurii de utilizare temporara a locurilor publice apartinand domeniului public al Municipiului Brasov.
86. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului situat in Brasov str. Aurelian.
87. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului situat in Brasov, str. Panselelor.
88. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii (apartamentarea) imobilului situat in Brasov, str. Colonia Metrom nr. 5.
89. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in Sanpetru, identificat cu nr. cad. 107810 in CF 107810 Sanpetru.
90. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului situat in Brasov, str. Fagurului.
91. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Brasov in domeniul privat al Municipiului Brasov a imobilului teren situat in Brasov, str. Timis Triaj nr. 20 M.
92. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul public al Municipiului Brasov a unui imobil situat in Brasov, str. Campului.
93. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului situat in Brasov,str. Crisan 5 B.
94. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile situate in Brasov str. Octavian Augustus nr. 1.
95. Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.
96. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului situat in Brasov,str. Matei Basarab nr. 64.
97. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului situat in Brasov,str. Dorului.
98. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor situate in Brasov,str. Prundului nr. 7 – Colegiul National Andrei Saguna.
99. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in justitie, in vederea promovarii unei actiuni in instanta cu privire la situatia juridica a Asociatiei pentru Construirea Catedralei „ÃŽnaltarea Domnului”.
100. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de trecere a retelelor de utilitati proprietatea S.C. Flavus Investitii S.R.L., asupra imobilelor situate in Brasov, str. Zaharia Stancu.

 

Articolul precedentGALERIE FOTO Se antrenează la Brașov și este medaliat cu bronz la Campionatul Național de box
Articolul următorȘedința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru a avut loc la Brașov