Proiect european destinat creșterii accesibilității spre destinațiile turistice din județ

Județul Brașov a semnat contractul de finanțare nr. 12.484 / 01.08.2018, din cadrul Programului de finanțare europeană INTERREG EUROPE, Apelul 3, devenind partener al proiectului ”Thematic Trail Trigger – ThreeT” (”Inițierea unor trasee tematice – Trei T”), alături de alte opt organizații din țări ale Uniunii Europene pentru perioada Iunie 2018 – Noiembrie 2022.

Proiectul este centrat pe principiul sustenabilității turismului cultural și eco-turismului, fiind încadrat în Axa prioritară nr. 4 din INTERREG EUROPE, care are ca prioritate de investiții conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectivul proiectului îl constituie creșterea accesibilității spre destinațiile turistice din județ, prin dezvoltarea unor politici publice de:

  • Accesibilitate și mobilitate nemotorizată (trasee de ciclism, hicking etc.);

  • Protecția patrimoniului natural;

  • Dezvoltare economico-socială locală rezultată din ecoturism.

În cadrul proiectului, partenerii pleacă de la o problemă comună, aceea a accesului limitat spre obiective turistice importante din cauza lipsei mijloacelor de transport și a materialelor informative. Acest lucru afectează negativ strategia pentru dezvoltarea integrată și ecologică a economiilor regionale.

Proiectul ThreeT urmărește să amplifice performanța Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 2013 – 2020 – 2030 în scopul unei mai bune utilizări a resurselor, acționând ca un multiplicator investițional în sensul protejării și dezvoltării patrimoniului turistic prin:

  • Identificarea unor soluții locale pentru îmbunătățirea accesibilității și mobilității turistice;

  • Cooperare pentru schimbul de practici între parteneri;

  • Intenția de generare de noi trasee tematice în județ sau conectarea celor existente care să fie, prin măsurile întreprinse, mai vizibile și mai accesibile.

Valoarea proiectului pentru toți cei nouă parteneri (inclusiv liderul de proiect) este de: 1.892.764,00 euro, din care bugetul alocat pentru Județul Brașov de 184.512,00 euro, care va fi suportat astfel: 85% (156.834,35 euro) de către Uniunea Europeană, 13% (23.986,43 euro) de către Statul Român prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 2% (3.690,22 euro) contribuție proprie Județul Brașov.

Un rol important pentru succesul acestui proiect va fi jucat de cei mai relevanți și activi STAKEHOLDERI din fiecare regiune, identificați și implicați deja din faza de depunere a proiectului. Ei vor participa în toate activitățile Fazei 1 (analiza contextului local, vizite de studiu și semniarii, mese rotude locale, pregătirea planului de acțiune) pe durata a 2,5 ani. Se asteaptă ca aceștia să contribuie și pe parcursul Fazei 2, pe durata a 2 ani, la implementarea acțiunilor planificate, conectate strategic cu accesul la oportunitațile de finanțare sau altor resurse naționale, regionale sau locale.

Articolul precedentInvitații gratuite, la teatru, oferite doar astăzi
Articolul următorEveniment INEDIT, astăzi, la ZOO Brașov