Au fost stabilite locurile destinate afișajului electoral din municipiul Brașov! Câte panouri vor exista?

Primăria Brașov a stabilit locurile speciale de afişaj electoral din municipiu şi a numărului panourilor electorale, în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale din 27 septembrie. 208 astfel de panouri vor exista în municipiul Brașov. 

Panourile de afişaj se vor amplasa până cel mai târziu la data de 27 august 2020 și vor fi demontate la încheierea campaniei electorale, 26 septembrie 2020 ora 7,00. Afişajul în scopuri electorale în alte locuri decât cele cuprinse în anexa la prezenta dispoziţie este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor imobilelor cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Poliţia locală va asigura integritatea panourilor şi a afişelor electorale. Serviciul Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice și Poliția Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii.

PANOURI DE AFIŞAJ

ZONE DE AMPLASAMENT

 

Nr.

crt.

Zona Nr. panouri

[buc.]

1 Promenadă – vis-à-vis Oficiul PTTR 1 8
2 Promenadă – vis-à-vis ARO 8
3 P-ţa Unirii 8
4 B-dul M.Kogălniceanu – Primăria Noua 8
5 B-dul Gării – Gară CFR 8
6 B-dul Valea Cetăţii – la lac 8
7 B-dul Muncii – Parcul Trandafirilor 8
8 Cap linie troleibuz 31 – Valea Cetăţii 8
9 Str.Brazilor (Noua – la Alimentară) 8
10 Str.Stejarului – Noua 8
11 Str.Hărmanului (Autogara nr.3) 8
12 Str.Hărmanului (Pasaj Triaj) 8
13 B-dul Saturn – Complex Saturn 8
14 B-dul Saturn – Micşunica 8
15 Str.Carpaţilor – zona Metrom 8
16 Str.Zizinului – str.Traian 8
17 Calea București – parc Berzei 8
18 Calea București- b-dul Saturn 8
19 Str.Stadionului – Complex Bartolomeu 8
20 Str.Molnar Janos (Bartolomeu Nord) 8
21 Avangarden 1, 2, 3 8
22 13 Decembrie – Grivitei 8
23 Str.13 Decembrie – str.Independenţei 8
24 Str.Olteţ – complex 8
25 Cartier Stupini – Biserică 8
26 Poiana Braşov – parcarea mare 8
 

Total

208