Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, a solicitat anul trecut, prin intermediul Ministerului Transporturilor, sprijinul  EUROCONTROL – European Organisation for the Safety of Air Navigation (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene) în vederea identificării variantei optime pentru soluția de turn de control care să opereze Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

În urma analizei comparative între cele două posibile soluții (turn clasic versus turn virtual) pentru serviciile de navigație aeriană, analiză pe care EUROCONTROL a realizat-o în colaborare cu ROMATSA ținând cont de condițiile specifice ale Aeroportului Brașov, s-au desprins mai multe concluzii care au fost comunicate  Consiliului Județean Brașov. Astfel, „rezultatele analizei arată că soluția de turn de control virtual asigură maximum de flexibilitate și eficiență”, după cum se precizează în documentul primit de administrația județeană în data de 14 mai 2019.

Pe baza raportului transmis de specialiștii EUROCONTROL am definitivat cerințele caietului de sarcini pentru întocmirea studiului de fezabilitate privind serviciile de navigație aeriană. Cerințele au fost în prealabil discutate cu grupul de lucru special desemnat pe baza protocolului de colaborare încheiat între Județul Brașov și ROMATSA pentru a analiza aspectele tehnice ale documentației. Caietul de sarcini cuprinde elementele componente ale funcționării serviciilor de trafic și dirijare, respectiv: instrumentele de aterizare, meteo, comunicații, geometria spațiului aerian, proceduri de zbor, informare aeronautică, integrarea sistemelor în sistemul național de comunicații aeronautice și soluția de turn de control”, a explicat Alexandru Anghel, coordonatorul Compartimentului Monitorizare și Implementare a Proiectului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav.

În urma elaborării studiului de fezabilitate va fi identificată și recomandată soluția tehnică pentru Serviciile de Trafic Aerian (ANS), din care face parte și turnul de control al viitorului aeroport.

Achiziția proiectării și construirii Terminalului de Pasageri

Procedura de achiziţie publică prin licitaţie deschisă pentru realizarea obiectivului „Aeroportul Internaţional Brașov-Ghimbav Etapa a III-a – Proiectare și Execuție Lucrări de Construcții și Instalații Obiectul Terminal de Pasageri”, este blocată de o contestație depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) și la Consiliul Județean. Administrația județeană așteaptă ca instituția să se pronunțe cu privire aspectele sesizate de firmele contestatare.

Amintim faptul că specialiștii de la IPTANA, firma de proiectare care a realizat studiul de fezabilitate pentru etapa a III-a de execuție a Aeroportului, au fost cei care au întocmit caietul de sarcini al achiziției, iar Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice a verificat documentația de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, și a aprobat publicarea acesteia în SEAP. În ceea ce privește evaluarea propunerilor tehnice și financiare, comisia de licitație din cadrul CJ Brașov a beneficiat de expertiza specialiștilor cooptați de la IPTANA. Mai mult decât atât, după fiecare etapă de evaluare a ofertelor, respectiv stabilirea eligibilității firmelor, analizarea ofertelor tehnice și analizarea ofertelor financiare, procesele-verbale rezultate au fost avizate de Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice.

De menționat este faptul că documentația de achiziție pentru proiectarea și construirea Terminalului a fost de două ori respinsă (în 26 noiembrie și 7 decembrie 2018), de Autoritatea Națională de Achiziții Publice. Abia în 13 decembrie 2018 Consiliul Județean Brașov a primit aprobarea ANAP pentru a o posta în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Anunțul a fost publicat în 18 decembrie 2018. La solicitarea unor potențiali ofertanți termenul de depunere s-a decalat din 28 ianuarie, în 11 februarie 2019, termen la care au fost înregistrate patru oferte. Raportul procedurii a fost aprobat în data de 13 mai 2019, iar la data de 23 mai rezultatul licitației a fost contestat.

Termenul pentru realizarea documetanţiilor de proiectare a Terminalului de Pasageri este de 3 luni de la semnarea contractului, iar durata de execuţie a lucrării este de 9 luni.

Achiziția autospecialelor destinate Aeroportului

Rezultatele procedurii de achiziție pentru cele două autovehicule ISU destinate Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav au fost contestate. Este vorba despre achiziția unei autospeciale de pompieri echipate cu agenți complementari pentru intervenție rapidă și a unei autospeciale dotate cu agenți complementari și echipament de descarcerare. Achiziția s-a desfășurat pe loturi distincte (Lotul 1 și Lotul 2), pentru fiecare utilaj în parte fiind depuse câte două oferte. În ambele cazuri, câștigătoare a fost declarată firma SC Grădinariu Import Export SRL, iar ofertantul de pe locul al doilea, respectiv SC ATSA Industry SRL, a contestat ambele rezultate, în data de 3 iunie 2019. CJ Brașov a transmis la CNSC punctul său de vedere, urmând ca instituția să se pronunțe cu privire la aspectele care fac obiectul contestațiilor.

În privința Lotului 3 Autospecială de deszăpezire PDA, respectiv achiziționarea a două utilaje de deszăpezire, procedura este în derulare.

Procedurile de achiziție pentru aceste autospeciale (două de pompieri și două de deszăpezire) au început încă din 29 ianuarie 2019, când s-a publicat pe platforma națională (www.e-licitație.ro) și europeană (www.ted.europa.eu) anunțul pentru achiziționarea autospecialelor de pompieri și deszăpezire, împărțite în trei loturi. Termenul de depunere a ofertelor pentru toate cele trei loturi a fost 5 martie 2019. Până la termenul-limită de depunere a fost primită o contestație împotriva documentației de atribuire privind Lotul 3. Contestația a fost depusă la CNSC, ceea ce a făcut ca termenul-limită de depunere a ofertelor pentru acest lot să se prelungească până la 22 mai 2018. CNSC a admis în parte această contestație și a dispus obligarea autorității contractante la remedierea documentației. În data de 1 aprilie 2019, aceeași firmă contestatară a depus la Curtea de Apel Brașov o plângere împotriva deciziei CNSC. În 17 aprilie 2019 instanța brașoveană a respins plângerea și a menținut decizia CNSC.

În momentul de față, achiziția autospecialelor de deszăpezire PDA (cu plug, perie și autosuflantă) este în derulare, iar la termenul-limită de depunere a ofertelor, care a expirat în 22 mai, în SEAP s-a înscris un singur operator economic, respectiv firma SC ATSA Industry SRL. În momentul de față comisia de licitație lucrează la evaluarea ofertei tehnice.

Potrivit normativelor în domeniu, aceste autovehicule trebuie să existe fizic în dotarea Aeroportului, înainte ca acesta să fie operațional. Specificațiile tehnice pentru autospecialele de pompieri au fost stabilite de beneficiar în conformitate cu reglementările Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO), fiind verificate inclusiv de specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, iar cele pentru mașinile de deszăpezire au respectat cerințele Autorității Aeronautice Civile Române.

Studiul de viață sălbatică pentru Aeroport

Consiliul Județean Brașov a derulat cu succes procedurile de achiziție privind întocmirea studiului de viață sălbatică la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Pentru contractarea acestor servicii, anunțul a fost publicat în data de 17 mai 2019, fiind depuse două oferte, ambele admisibile.

În urma evaluării și aplicării criteriului de atribuire, respectiv prețul cel mai scăzut, a fost declarată câștigătoare oferta depusă de Asocierea SC Funciara SRL Brașov – SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL Cluj-Napoca, cu care ieri s-a încheiat contractul de servicii. Față de valoarea estimată de autoritatea contractantă la 130.000 lei (fără TVA), valoarea contractului este de 104.000 lei (fără TVA), adică 123.760 lei inclusiv TVA. Durata de desfășurare a contractului este de 13 luni de la data ordinului de începere a prestării serviciilor. Perioada de observare a vieții sălbatice din zona Aeroportului de la Ghimbav este de 12 luni.

Din păcate, lucrurile nu depind exclusiv de noi în ceea ce privește realizarea proiectului Aeroportului. Suntem la mâna instituțiilor care trebuie să se pronunțe în privința contestațiilor, indiferent dacă sunt sau nu obiectiv întemeiate, iar pentru aceasta ele au la dispoziție termenele prevăzute de lege. Facem ceea ce depinde de noi în toate aspectele privind construirea Aeroportului și nu putem decât să sperăm că în cel mai scurt timp posibil vom putea încheia contractele în urma procedurilor de achiziție pe care în momentul de față le avem blocate”, spune președintele CJ Brașov Adrian-Ioan Veștea.

Articolul precedentAbsolvenții promoției 2019, așteptați la AJOFM Brașov
Articolul următorDecizie radicală luată de RATBV