Spitalul Județean Brașov, modernizat cu fonduri europene (VIDEO)

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, și directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională „Centru”, Simion Crețu, au semnat, la Brașov, contractul de finanțare pentru proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Brașov” cod SMIS 122508.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Operaţiunea 8.2.B: Unităţi de primiri urgenţe. Valoarea totală a proiectului este de 6.793.628,72 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR ajunge la 4.755.540,10 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă alocată din bugetul naţional se cifrează la 1.902.216,04 lei, iar valoarea cofinanţării eligibile a Județului Brașov este 135.872,58 lei. Practic, valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP – AM POR este de 6.657.756,14 lei (70,00% din valoarea eligibilă a proiectului).

Prin intermediul proiectului, cabinetele medicale din cadrul Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean vor fi dotate cu 18 tipuri de echipamente și aparatură medicală de înaltă performanță, totalizând 83 de obiecte, în scopul creșterii calității serviciilor medicale și scurtării timpilor de așteptare pentru pacienți. Printre acestea se numără un computer tomograf, un aparat radiologic digital fix și unul mobil, tărgi pentru resuscitare, un echipament pentru intubație dificilă, sisteme de livrare a gazelor medicale, monitoare și alte echipamente necesare urgențelor medicale.

Șase proiecte pe Axa 8 a POR, în valoare totală de peste 50,2 milioane de lei

Proiectul destinat Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean este doar unul dintre cele șase proiecte pe care Consiliul Județean Brașov le-a elaborat pentru dotarea cu aparatură și echipamente a unităților sanitare din subordine. Practic, peste 50,1 milioane de lei reprezintă fonduri europene destinate exclusiv îmbunătățirii actului medical practicat în instituțiile medicale din subordinea CJ. Iată stadiul proiectelor și fondurile accesate:

 • Proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medică a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” este depus spre aprobare la ARD Centru. În ședința din 27 septembrie 2018, plenul CJ Brașov a aprobat proiectul, cheltuielile legate de proiect și acordul de parteneriat între Județul Brașov – lider de proiect și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în vederea implementării lui. De asemenea, au fost aprobate studiul de oportunitate, indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin acest proiect.  Valoarea totală a proiectului este de 10.699.627,60 lei (inclusiv TVA), iar cofinanțarea, în cuantum de 2% din valoarea eligibilă, pe care o asigură Județul Brașov este de 213.992,55 lei (inclusiv TVA).
  • Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin achiziționarea de dotări” este în faza de evaluare la ADR Centru. Prin intermediul lui vor fi cumpărate echipamente pentru dotarea Ambulatoriului de la acest spital. Valoarea totală a proiectului este de 10.573.045,28 lei (inclusiv TVA), iar contribuția Județului Brașov în cuantum de 2% ajunge la 211.460,91 lei (inclusiv TVA).
  • Proiectul „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov” este depus la ADR Centru, fiind în evaluare. Cheltuielile totale ale proiectului sunt de 9.995.631,10 lei, din care 9.795.718,48 lei reprezintă fonduri nerambursabile și 199.912,62 lei înseamnă contribuția proprie a Județului Brașov.
  • Proiectul „Îmbunătățirea accesului populației din județul Brașov la servicii medicale de urgență”, al cărui contract de finanțare a fost semnat anul trecut, valoarea totală fiind de 10.780.304,95 lei, prevede că investițiile derulate în perioada 2014-2018 sau aflate în desfășurare la nivelul unităților sanitare pot fi finanțate prin fonduri europene nerambursabile, în ceea ce privește achiziția de echipamente și aparatură medicală în ambulatorii și UPU/CPU. Beneficiarii proiectului sunt:

  – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, cu o alocare totală de 7.743.628,07 lei, din care 7.588.755,52 lei (98%) reprezintă fonduri nerambursabile;

  – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cu o valoare totală a finanțării de 777.607,24 lei, din care 762.055,11 lei (98%) reprezintă fonduri nerambursabile;

  – Județul Brașov, cu o alocare totală de 99.864 lei, din care 97.866,72 lei (98%) sunt fonduri nerambursabile.

  • Proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Brașov”, în cadrul căruia beneficiază de finanțări:

  – Spitalul Clinic Județean de Urgență, cu o alocare de 538.430,36 lei;

  – Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. A.I Sbârcea”, cu o alocare de 1.145.535,79 lei;

  – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, cu o alocare de 32.050,82 lei;

  – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, cu o alocare de 180.216,36 lei.

  Trei proiecte de eficientizare energetică, în valoare totală de peste 65,8 milioane de lei

  Preocupările conducerii CJ Brașov pentru îmbunătățirea infrastructurii clădirilor în care își desfășoară activitatea instituțiile medicale și sociale din subordine s-au materializat în trei proiecte de eficientizare energetică, accesate în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, și aflate în diverse stadii de implementare. Peste 65,8 milioane de lei din fonduri europene vor fi investite în lucrări de reparații capitale, modernizare, înlocuire a rețelor de utilități, instalare a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice și eficientizare energetică a imobilelor care adăpostesc unități medicale și sociale din județ. Stadiul proiectelor este următorul:

  • Proiectul „Reparații capitale, modernizare, eficientizare energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” are contractul de finanțare semnat anul trecut și este în fază de implementare. Ofertele pentru proiectarea și execuția lucrărilor au ajuns în etapa de evaluare tehnică. Valoarea totală a proiectului este de 8.584.757,90 lei, din care cheltuielile totale eligibile sunt de 6.346.926,02 lei. Din totalul eligibil, 6.219.987,50 lei reprezintă cheltuieli nerambursabile, iar diferența de 126.938,52 lei reprezintă contribuția proprie a Județului Brașov.
  • Proiectul „Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. A. I. Sbârcea Brașov”, al cărui contract de finanțare a fost semnat anul trecut, se află în implementare. În prezent se desfășoară procedurile de achiziție a proiectării și execuției lucrărilor. Cheltuielile totale ale proiectului sunt de 26.552.919,96 lei, din care cheltuieli totale eligibile sunt în cuantum de 18.219.927,27 lei. Din totalul sumelor eligibile, 17.855.528,72 lei reprezintă cheltuieli totale nerambursabile, iar 364.398,55 lei este contribuția proprie a Județului Brașov.
  • Proiectul „Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov”, aprobat la ADR Centru, a trecut de faza de precontractare, contractul de finanțare urmând să fie semnat în perioada următoare. Valoarea totală a proiectului este de 30.736.929,23 lei, din care 27.705.773,37 lei sunt cheltuieli totale nerambursabile, 565.423,94 lei reprezintă contribuția beneficiarului și 2.429.331,91 lei sunt cheltuieli neeligibile.

  Sume tot mai mari din bugetul propriu, alocate celor șase spitale

  Pe lângă preocuparea de a atrage cât mai multe fonduri europene care să fie utilizate pentru creșterea calității condițiilor din spitale și a actului medical practicat la Brașov, administrația județeană a alocat în ultimii trei ani sume din ce în ce mai mari din bugetul propriu, destinate celor șase spitale. Astfel, dacă în 2016 totalul fondurilor alocate din bugetul CJ Brașov spitalelor pentru cheltuieli de capital și bunuri și servicii a fost de 8,1 milioane de lei, în 2017 acesta a ajuns la 10,9 milioane de lei, în 2018 a crescut la 17 milioane de lei, iar în bugetul din 2019 sunt prevăzute peste 31 de milioane de lei cu această destinație.

  Județul Brașov trebuie să se dezvolte cu resursele financiare nerambursabile pe care Uniunea Europeană ni le pune la dispoziție. Avem în implementare proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere și sanitare din județ, avem proiecte în diverse stadii de contractare și nu ne vom opri din scrierea lor. Pregătim proiecte pentru dezvoltare locală, în beneficiul cetățenilor județului. Poate că în perioada precedentă nu s-au realizat foarte multe investiții cu fonduri europene în județul nostru, dar în prezent bilanțul nostru arată astfel: patru proiecte pentru modernizarea drumurilor județene, șase proiecte pentru dotarea cu aparatură medicală a ambulatoriilor și unităților de primiri urgențe din cadrul spitalelor pe care le administrăm, trei proiecte de eficientizare energetică a clădirilor unităților sanitare, un proiect destinat îmbunătățirii activității administrației județene, toate contractate începând cu anul 2016 și aflate în diverse stadii de implementare. Practic, aducem în județul Brașov și investim peste 400 de milioane de lei din fonduri europene”, concluzionează președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea.

  VIDEO de la semnarea contractului, AICI.

Articolul precedentULTIMĂ ORĂ: TIR răsturnat pe DN13 – VIDEO
Articolul următorAccesul pe o stradă din Brașov, complet blocat (FOTO)