Primăria Braşov: „Contractul cu firma care concesionase parcările rămâne suspendat! Încă NU se va relua plata locurilor de parcare”

Instanța a decis! Rezilierea contractului cu firma care concesionează parcările din municipiul Braşov este ILEGALĂ!

Primăria Braşov a pierdut, în primă instanță, la Tribunalul Covasna, procesul intentat de firma P&P SRL, care a contestat în instanță Hotărârea Consiliului Local inițiată de primarul Allen Coliban, pentru rezilierea contractului referitoare la exploatarea parcărilor publice de pe domeniul public. Decizia nu este definitivă şi va atacată cu recurs în 5 zile.

Soluția pe scurt:

„Admite cererea formulată de partea reclamantă SC P&P SRL, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI BRAŞOV, şi în consecinţă: Dispune suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local nr.259 din 6 mai 2021 de aprobarea rezilierii contractului pentru delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată de pe domeniul public al Municipiului Braşov nr. 279/87517/04.09.2020 până la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anularea acestui act administrativ în fond. Ia act că partea reclamanta a arătat că va solicita pe cale separată cheltuielile de judecată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Tribunalul Covasna. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.06.2021”. Document: Hotarâre  653/2021

Redăm mai jos şi răspunsul Primăriei Braşov:

Referitor la decizia Tribunalului Covasna privind suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local nr.259 din 6 mai 2021 de aprobarea rezilierii contractului pentru delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată de pe domeniul public al Municipiului Braşov nr. 279/87517/04.09.2020, facem următoarele precizări:

După ce vom primi motivarea instanței, cu siguranță Municipalitatea va face recurs, mai ales că, din punctul nostru de vedere, hotărârea de consiliu local nu prezintă niciun indiciu de ilegalitate, astfel încât nu se justifică suspendare ei până la judecarea pe fond. Consiliul Local poate să dispună delegarea unui serviciu, prin urmare poate dispune și încetarea delegării prin reziliere. P&P nu a adus nicio dovada cu privire la paguba concretă pe care HCL 259/06.05.2021 i-o produce. Apreciem ca rezilierea era singura măsură pe care autoritatea putea sa o ia când a constatat ca ofertantul câștigător nu și-a respectat obligațiile asumate prin depunerea ofertei și, ulterior, prin semnarea contractului. În plus, notificarea de reziliere, acesta fiind actul care produce efecte în raport cu P&P, nu a fost suspendată, prin urmare contractul este în continuare reziliat.

Reamintesc că Tribunalul Covasna a judecat astăzi solicitarea P&P ca până la judecarea pe fond a cauzei, respectiv legalitatea sau nelegalitatea adoptării acestei hotărâri (259/2021), prevederile acestei HCL să fie suspendate. În consecință, decizia nu vizează decât ce se întâmplă în perioada de până la pronunțarea unei hotărâri definitive cu privire la această hotărâre de consiliu local.