Peste 10.000 de parcări publice din municipiul Brașov vor fi concesionate pe o perioadă de 10 ani

În urma deciziei Curții de Apel, care menținut soluția Tribunalului de respingere a contestațiilor, a fost reluată procedura de ,,Delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor publice cu plata de pe domeniul public al Municipiului Brașov, având ca termen limită pentru depunerea ofertelor 6 mai.

Obiectul acestei proceduri este de a concesiona, pentru o perioadă de 10 ani, 10.200 de locuri de parcare publice cu plată.

,,Mă bucur că am reușit să reluăm acestă licitație, care, din cauza contestațiilor, fost întârziată un an de zile. Reglementarea situației parcărilor publice va aduce, pe lângă redevenţa pe care o vom încasa la bugetul local, creșterea calității acestui serviciu public. Astfel, plata se va putea face prin mai multe metode decât se făcea până acum. Pe lângă plata directă la parcometru cu monede, se va putea plăti şi cu bancnote, şi prin intermediul SMS.

Totodată va exista şi posibilitatea plăţii prin intermediul unei aplicaţii cu debitare din cont. Asta nu înseamnă că nu vom aprecia ofertele care propun şi alte sisteme de plată, cum ar fi cel cu cardul. Aplicaţiile pentru internet şi mobil vor trebui să fie cel puţin în română şi engleză, dar ofertele care vor asigura acest serviciu şi în alte limbi (germană, ialiană, franceză) vor primi punctaj suplimentar.

Totodată, concesionarul va trebui să asigure și să amenajeze un spaţiu pentru serviciul de relaţii cu publicul, care va funcţiona non-stop şi va trebui să asigure inclusiv posibilitatea comunicării telefonice şi pe e-mail. În cazul în care nu vor soluţiona cel puţin 90% din reclamaţii în maxim 48 de ore, vor plăti o penalizare de 10.000 de lei, a spus viceprimarul Laszlo Barabas.

Detalii procedură:

Obiectul procedurii: Delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare și exploatare a parcarilor publice cu plată de pe domeniul public al Municipiului Brașov;

Numărul de locuri de parcare concesionate: 10.200;

Durata contractului: 120 de luni;

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 01.03.2018;

Tipul procedurii: licitaţie deschisă;

Criterii de evaluare:

80 de puncte – componentă financiară

20 de puncte – componentă tehnică

Componenta financiară reprezintă 80% din criteriul de evaluare

Redevenţa minimă: 35% din veniturile încasate de concesionar din exploatarea parcărilor, dar nu mai puţin de 400.000 lei/lună.

S-a ales ca şi criteriu de evaluare redevenţa deoarece este un factor important, cu cât redevenţa este mai mare, cu atât veniturile realizate de Municipalitate sunt mai mari. Tarifele practicate pentru ocuparea locurilor de parcare din cele trei zone în care este împărţit oraşul sunt reglementate prin Regulamentul-Cadru, aprobat prin HCL nr.251/2017, acestea fiind fixe, deci singurele variabile sunt gradul de ocupare şi încasare a taxei de parcare. .

Componenta tehnică – Timpul de implementare a investiţiei 20.00%

Descriere: Timpul de implementare a investitiei propuse – 20 puncte – P timp

Termenul minim de 60 zile se consideră un timp rezonabil si necesar pentru montarea parcometrelor, a panourilor informative şi pentru realizarea biroului de relaţii cu publicul. S-a ales punctarea timpului deoarece cu cât timpul de implementare este mai mic, cu atât utilizatorii finali vor beneficia de condiţii mai bune de utilizare şi informare. Montarea parcometrelor, a panourilor informative şi înfiinţarea biroului de relatii cu publicul trebuie făcută în maximum 90 zile.

Prevederi caiet de sarcini – extras:

Concesionarul se va asigura că achitarea contravalorii timpului de parcare să se facă după cum urmează:

1.1. Prin telefon mobil, accesând un sistem adecvat.

1.2. Prin intermediul unor programe specializate / aplicații accesibile prin intermediul internetului și al telefonului mobil.

Pentru aplicația accesibilă prin intermediul internetului și aplicația de acces prin intermediul telefonului mobil, concesionarul trebuie să asigure următoarele:

plata se face cu înregistrarea numărului de înmatriculare al autoturismului parcat;

– sistemul va transmite un email/sms de confirmare utilizatorului care să conțină suma debitată, numărul de înmatriculare al autoturismului pentru care a fost înregistrată plata și intervalul de timp pentru care a fost înregistrată plata.

1.3. Prin achiziţionarea de tichete de parcare, din momentul ocupării locului de parcare:

– de la aparatura electronică de taxare (parcometre – 100 buc.);

– de la taxatori parcare, angajaţi în funcţie de necesitatea exploatării, conform contractului.

1.4. Prin achiziţionarea abonamentelor de parcare de la Biroul de relaţii cu publicul al concesionarului.

1.5. La operatorii angajați și desemnați în acest sens de concesionar.

1.6. Opţional, prin alte tipuri de sisteme sau dispozitive propuse de concesionar şi aprobate de concedent.

Indiferent de forma de încasare a taxelor de parcare, în vederea protejării utilizatorilor, se vor respecta următoarele obligații:

2.1. Metoda de plată să nu necesite alocarea unui timp mai mare de 5 minute și deplasări mai mari de 100 m din partea utilizatorului.

2.2. Mijloacele de plată trebuie să fie astfel concepute încât să fie uşor de utilizat și înţeles pentru toate categoriile de utilizatori.

2.3. Aplicația accesibilă prin intermediul internetului și aplicația de acces prin intermediul telefonului mobil trebuie să ofere interfețe de comunicare și în alte limbi de circulație internațională (minim engleză, punctaj suplimentar pentru Germană, Franceză sau Italiană).

Referitor la eventualele reclamații din partea publicului: Concesionarul va furniza mijloacele necesare – punct de relații cu publicul disponibil 24 ore/24, linie telefonică disponibilă 24 ore/24, precum și adresă de email – pentru recepționarea reclamațiilor. Concesionarul va asigura mijloacele tehnice necesare pentru a permite accesul concedentului la reclamațiile primite de concesionar. Dacă concesionarul nu asigură rezolvarea într-un termen de maxim 48 de ore de la înregistrare a cel puțin 90% dintre reclamațiile înregistrate, acesta datorează concedentului o penalizare de 10 000 lei. Aceste sume vor fi plătite de concesionar Municipalităţii pe lângă redevența datorată, la termenul de plată al redevenţei.

Referitor la mijloacele tehnice de colectare a taxelor de parcare: Concesionarul va face demersurile pentru asigurarea funcționării acestora la parametrii optimi. Nefuncționarea unuia sau mai multor mijloace de plată a taxei de parcare pentru un interval de minim 12 ore atrage o penalizare de plată de 1000 lei pentru fiecare zi de nefuncţionare. În cazul în care niciun mijloc de plată nu funcționează pentru un interval de minim 12 ore, penalizarea este de 10 000 lei pentru fiecare zi de nefuncţionare. Aceste sume vor fi plătite de concesionar concedentului pe lângă redevența datorată, la termenul de plată al redevenţei.

Referitor la serviciile de deszăpezire şi salubrizare a locurilor de parcare: acestea vor fi executate de către concesionar, pe cheltuiala acestuia.

Referitor la spaţiile de parcare: concesionarul va asigura întreţinerea şi repararea stratului de uzură a suprafeţelor locurilor de parcare, marcaje rutiere potrivit SR1848-7/2004, precum şi un număr de indicatoare «P cu plata», instalate la cel mult 50 m unul faţă de altul, pe cheltuiala acestuia.

Referitor la mijloacele tehnice folosite pentru controlul în teren:

Concesionarul trebuie să deţină minim 10 terminale (dispozitive mobile folosite de controlori) pentru verificarea activării parcării în cazul tuturor metodelor de plată.

Articolul precedentHANDBAL: Achiziție importantă pentru Corona Brașov
Articolul următorJandarmii brașoveni, manifestări, de ziua lor, la Sfântu Gheorghe și Făgăraș