Garda Forestieră Brașov, sancțiuni de peste 120.000 de lei

Urmare a prejudiciului mare identificat de Garda Forestieră Brașov la Ocolul Silvic Sibiu – proprietatea U.A.T. Boița, s-a inițiat un plan de control imediat după finalizarea raportului de control, în baza căruia a început verificarea a 10 agenți economici, care au avut legături comerciale cu exploatările forestiere din zona respectivă.

Garda Forestieră Brașov a verificat următoarele aspecte:

  • contractele de achiziție masă lemnoasă pe picior încheiate cu DS Sibiu – proprietatea U.A.T. Boița, în perioada anilor 2014-2018, de agenții economici;
  • îndeplinirea condițiilor de atestare a agenților economici pentru activitatea de exploatare forestieră;
  • proveniența, încărcarea online sau offline, după caz, în momentul începerii transportului materialelor lemnoase;
  • înscrierea corectă, la momentul începerii transportului/transbordării, în avizul de însoţire, a codului unic offline/online generat în SUMAL, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei;
  • înscrierea corectă la destinație, în Registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, a codului unic offline/online generat în SUMAL, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei;
  • în cazul emiterii avizelor de însoţire primare pentru materialele lemnoase al căror volum este de până la 3,00 mc, rezultate în urma exploatării masei lemnoase şi care se transportă cu atelaje, obținerea și înscrierea corectă, în termenul de maximum 7 zile, a codului unic pe exemplarul 2 al fiecărui aviz emis;
  • dacă sunt îndeplinite de persoanele juridice obligațiile privind achiziţia de materiale lemnoase de la persoane fizice proprietari de pădure sau din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional;
  • dacă s-au respectat obligațiile privind operarea documentelor de transport al materialelor lemnoase, a recepţiilor în depozitele finale şi a situaţiilor gestionare obligatorii, aplicaţii grupate în softul SUMAL Agent, respectiv:

– operarea datelor din avizele de însoțire și a notelor de intrare-recepţii;

– operarea proceselor-verbale de sortare;

– operarea proceselor-verbale de gaterare a materialelor lemnoase;

– operarea consumurilor interne, dacă operatorul economic prelucreaza  în continuare materialele lemnoase în produse semifinite sau finite;

– operarea transferurilor între gestiunile aceluiaşi operator;

– operarea livrărilor;

– operarea stocurilor gestionare la sfârşitul fiecărei luni, pe specii şi

sortimente.

În urma acestor controale consilierii Gărzii Forestiere Brașov au confiscat faptic volumul de 32,44 mc (din care 22,42 mc lemn rotund rășinoase și 10,02 mc lemn foc Fag). Consilierii au mai procedat la confiscarea valorică a 3.177 mc materiale lemnoase, având o valoare totală de 1.138.677 lei. În urma neregulilor descoperite s-au aplicat agenților economici 14 sancțiuni contravenționale în cuantum de 124.000 lei. În perioada imediat următoare, Garda Forestieră Brașov va intensifica controalele în județul Sibiu pentru verificarea respectării legislației silvice în vigoare.

Articolul precedentInițiatorul acțiunii „România vrea autostrăzi”, astăzi, la Brașov
Articolul următorVIDEO Ce au declarat reprezentanții Primăriei Brașov despre tăierile de arbori din municipiu?