Din această noapte se reia plata parcărilor publice din municipiul Brașov! Asta anunță firma P&P

Plata celor peste 10.000 de parcări publice din municipiul Brașov va fi reluată, odată cu decizia din primă instanță a Tribunalului Covasna, care anulează rezilierea unilaterală a contractului dintre firma care concesionează locurile de parcare și Primărie. În consecință, municipalitatea trebuie să pună în practică decizia Instanței chiar până la recurs.

Printr-un comunicat de presă, firma P&P a anunțat că plata parcărilor publice va fi realuată în această noapte, de la ora 00.00.

COMUNICAT DE PRESĂ P&P

Prin intermediul caruia informam opinia publica asupra faptului ca incepand cu data de 01.07.2021 ora 00:00, se va relua serviciul de percepere a taxei de parcare pentru parcarile publice cu plată din Municipiul Brasov, concesionate in baza Contractului pentru delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată de pe domeniul public al Municipiului Braşov nr. 279/87517/04.09.2020.

RELUAREA SERVICIULUI DE TAXARE A PARCARILOR PUBLICE CU PLATA ESTE DETERMINATA SI OBLIGATORIE CA URMARE A PRONUNTARII HOTARARII JUDECATORESTI NR. 653/28.06.2021 în dos. nr. 2093/62/2021 a Tribunalului Covasna.
Potrivit prevederilor art.14, alin. (4) din legea 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, RECURSUL NU ESTE SUSPENSIV DE EXECUTARE.
Drept pentru care, Hotararea Judecatoreasca isi produce efectele de la pronuntare, astfel ca SUSPENDAREA H.C.L. nr. 259/06.05.2021 SE RASFRANGE ASUPRA ORICARUI ACT EMIS ÎN BAZA ACESTEIA SI PRIN CARE HOTARAREA A FOST PUSA ÎN EXECUTARE.
Este imperativ de precizat ca orice demers intentionat prin care se urmareste nepunerea in practica a unei hotarari judecatoresti poate constitui infractiune care se sanctioneaza conform dispozitiilor legale.
Totodata, va facem cunoscut faptul ca, raportat la continutul hotararii nr.653/28.06.2021, dar si la cel al incheierii din data de 23.04.2021 emisa de Tribunalul Covasna în dos. nr. 1102/62/2021/a1, ramasa definitiva prin Hotararea nr.435/17.06.2021 a Curtii de Apel Brașov, începand cu data și ora mentionata, intervalul orar pentru care se aplica plata tarifului de parcare va fi de 24/24 de ore, inclusiv duminica, cu respectarea Hotararii de Consiliu Local nr. 282/2017.

După ce vom primi motivarea instanței, cu siguranță Municipalitatea va face recurs, mai ales că, din punctul nostru de vedere, hotărârea de consiliu local nu prezintă niciun indiciu de ilegalitate, astfel încât nu se justifică suspendare ei până la judecarea pe fond. Consiliul Local poate să dispună delegarea unui serviciu, prin urmare poate dispune și încetarea delegării prin reziliere. P&P nu a adus nicio dovada cu privire la paguba concretă pe care HCL 259/06.05.2021 i-o produce. Apreciem ca rezilierea era singura măsură pe care autoritatea putea sa o ia când a constatat ca ofertantul câștigător nu și-a respectat obligațiile asumate prin depunerea ofertei și, ulterior, prin semnarea contractului. În plus, notificarea de reziliere, acesta fiind actul care produce efecte în raport cu P&P, nu a fost suspendată, prin urmare contractul este în continuare reziliat. Reamintesc că Tribunalul Covasna a judecat astăzi solicitarea P&P ca până la judecarea pe fond a cauzei, respectiv legalitatea sau nelegalitatea adoptării acestei hotărâri (259/2021), prevederile acestei HCL să fie suspendate. În consecință, decizia nu vizează decât ce se întâmplă în perioada de până la pronunțarea unei hotărâri definitive cu privire la această hotărâre de consiliu local”, era punctul de vedere de luni al Primăriei Brașov.