La începutul acestei luni, după acțiunea în instanță a actualului director de la Spitalul Clinic de Neurospihiatrie Brașov, dr. Alexandru Grigoriu, concursul de manager de la unitatea medicală respectivă a fost suspendat.

Astăzi, reprezentanții Comisiei pentru sănătate din Consiliul Județean Brașov și-au exprimat punctul de vedere, printr-un comunicat de presă pe care-l redăm, integral, mai jos:

Urmare a articolelor de presă apărute în spațiul public cu referire la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov, articole în care nu ni s-au solicitat puncte de vedere pentru asigurarea unei informări corecte a opiniei publice, precizăm următoarele:

Candidatul Grigoriu Ioan-Alexandru, eliminat din concurs din cauza nerespectării procedurii, întocmite conform legii, a contestat în instanță procedura de concurs pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie. Asta deși atât membrii Comisiei pentru concurs cât și cei ai Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, legal constituite, i-au respins candidatului, în unanimitate, dosarul de candidatură. Facem precizarea că, membrii acestor comisii au o vastă experiență în managementul din domeniul sănătății, în unități medicale de prestigiu din Brașov, dar și la nivelul Facultății de Medicină a Universității ,,Transilvania”, care îi recomandă fără nicio îndoială pentru luarea de decizii absolut corecte și bazate exclusiv pe legislația în vigoare.

Dreptul candidatului Grigoriu Ioan-Alexandru de a contesta în instanță decizia eliminării din concurs fiind prevăzut de lege, în urma acțiunii depuse, pe rolul Tribunalului Brașov – Secția de contencios administrativ și fiscal – a fost înregistrat dosarul nr. 859/62/2019, care are ca obiect ,,suspendarea provizorie a executării”. Instanța a pronunțat, pe 05.03.2019, o hotărâre în sensul suspendării concursului, hotărâre care nu este, însă, definitivă. La judecarea la fond a cauzei, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și Comisia pentru concurs nu au fost, practic, reprezentate în fața instanței! Mai exact, citația emisă de către oficialii Tribunalului Brașov și trimisă la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov ne-a parvenit după 30 de minute de la momentul pronunțării Hotărârii judecătorești numărul 195/05.03.2019, din dosarul nr. 859/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov!

Comisia care va cerceta întreaga stare de fapt urmează să stabilească exact cauza și persoana/persoanele, din unitatea medicală, care a/au împiedicat, practic, exercitarea dreptului la apărare, drept care este garantat de Constituția României.
Paradoxal, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov și Comisia pentru concurs nu au intrat nici în posesia sentinței pronunțată în dosarul nr. 859/62/2019 și, implicit, a motivării, sentință care a fost, cu certitudine, comunicată de către oficialii Tribunalului Brașov tuturor părților în proces.

Hotărârea judecătorească numărul 195/05.03.2019, din dosarul nr. 859/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov nu ne-a parvenit până astăzi, 14.03.2019. Gravitatea situației este evidentă din cauză că termenul de 5 zile, prevăzut de lege pentru înaintarea recursului, a expirat miercuri, 13.03.2019! Pe cale de consecință, organizatorii concursului pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov nu vor fi reprezentați nici în calea de atac, la Curtea de Apel Brașov, la momentul judecării recursului în dosarul nr. 859/62/2019. Constatăm, practic, repetitivitatea în ceea ce privește împiedicarea exercitării dreptului la apărare care, potrivit Art.24 din Constituția României, este garantat.

La acest moment, candidatul Grigoriu Ioan-Alexandru, eliminat din concurs din cauza nerespectării procedurii întocmite conform legii, a solicitat instanței și anularea concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pe rolul Tribunalului Brașov – Secția de contencios administrativ și fiscal – fiind înregistrat dosarul nr. 858/62/2019, dosar în care sperăm ca toate documentele trimise de către oficialii Tribunalului Brașov să ne fie comunicate la timp, potrivit prevederilor legale. Asigurăm opinia publică de faptul că procedura de concurs a fost întocmită potrivit legislației în vigoare și respectată întocmai! În funcție de deciziile instanțelor de judecată, care vor fi puse de îndată în aplicare, desemnarea prin concurs a managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov se va face în mod corect, în conformitate cu legislația în vigoare.

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov,
Prin președinte, Kadas-Iluna Andrei-Marius

 

Articolul precedentROMÂNIA VREA AUTOSTRĂZI. Asociaţia de Turism din Poiana Braşov se alătură protestului #şîeu!
Articolul următorULTIMĂ ORĂ: Doi bărbați din Brașov, electrocutați