Ministerul Finanţelor propune, printr-un proiect de act normativ, modificări şi completări în domeniul gestionării şi implementării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, al aparatelor de marcat electronice fiscale şi excluderea accizelor din procedura de restructurare a obligaţiilor bugetare.

Se extinde utilizarea sistemului de facturare electronică şi pentru tranzacţiile între afaceri şi consumatorii finali (B2C), în mod opţional în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 şi obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2025. În consecinţă, toate persoanele impozabile care emit facturi către consumatori vor trebui să le raporteze în sistemul RO e-Factura.

„La nivelul UE este în discuţie introducerea facturării electronice obligatorii, bazat pe standardul european, atât în relaţia B2B, cât şi în relaţia B2C, astfel că această măsură creează premisele pentru implementare. În contextul digitalizării ANAF, informaţiile cuprinse în aceste facturi sunt necesare pentru reflectarea cât mai exactă în decontul precompletat RO e-TVA a operaţiunilor economice realizate de persoanele impozabile. Introducerea acestei măsuri nu generează nicio obligaţie pentru persoanele fizice, însă va asigura în viitor posibilitatea persoanelor fizice de a accesa toate informaţiile raportate de furnizori. Pentru noi este un instrument vital în lupta cu evaziunea fiscală şi implicit pentru capacitatea Guvernului de a finanţa investiţiile în serviciile publice esenţiale”, a transmis ministrul Marcel Boloş, conform Mediafax.ro.

Vor fi exceptate de la obligaţia utilizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura persoanele impozabile care emit facturi pentru operaţiuni care nu sunt supuse TVA-ului, sau sumele care nu se includ în baza de impozitare a TVA, conform Codului fiscal, pentru care nu există obligaţia emiterii unei facturi conform art. 319 din Codul fiscal, precum şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare, Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii, Comisia Europeană sau alte organisme internaţionale, forţele armate ale statelor membre NATO, cu excepţia situaţiei în care acestea optează pentru utilizarea sistemului.

Asociaţiile, fundaţiile şi agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori vor fi exceptaţi temporar de la utilizarea sistemului RO e-Factura până la 30 iunie 2025, în vederea adaptării la sistem. Aceştia vor avea posibilitatea de a opta pentru utilizarea sistemului înainte de această dată, devenind obligatoriu pentru toate aceste categorii începând cu 1 iulie 2025.

În cazul în care beneficiarii nu primesc facturile prin sistemul naţional RO e-Factura în termenul prevăzut, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii plătite la momentul livrării/prestării, aceştia vor putea notifica organele fiscale competente.

Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătoreşti şi Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate vor avea obligaţia de a transmite facturile prin/în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura atunci când emit facturi în numele şi în contul furnizorilor – persoane impozabile stabilite în România conform Codului fiscal, în situaţia în care furnizorul ar avea obligaţia de transmitere a facturilor prin sistem sau de raportare a acestora în sistem, şi a organizării unui registru în care să figureze aceste organe de executare silită.

Totodată, se reglementează înscrierea, la cerere, pe bonul fiscal, a codului de identificare fiscală, în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, aşa cum este prevăzut în prezent. Codul de identificare fiscală este o informaţie absolut necesară pentru generarea formularelor electronice precompletate cu informaţii disponibile în bazele de date ale ANAF, lipsa acestor date fiind de natură să impieteze asupra procesului de transformare digitală a serviciilor publice din domeniul fiscal.

De asemenea, se stabileşte obligaţia tipăririi pe bonul fiscal a datei şi orei emiterii bonului, a numărului de identificare al bonului fiscal, precum şi seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal şi sub formă de cod QR, cu scopul de a facilita preluarea automată de date de către aplicaţii informatice, în vederea verificării de către contribuabili, inclusiv de pe dispozitive mobile, a realităţii emiterii, cu un aparat de marcat fiscalizat, a bonurilor fiscale primite de la operatorii economici, măsură care contribuie la combaterea evaziunii fiscale.

De asemenea, în situaţia în care, în urma testării la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, se constată că, din punct de vedere tehnic, nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a datei şi orei emiterii bonului fiscal, a numărul de identificare al bonului fiscal, precum şi seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale au obligaţia de a se conforma dispoziţiilor legale în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Se modifică şi se completează Ordonanţa Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul excluderii accizelor din procedura de restructurare a obligaţiilor bugetare, măsură care vine în sprijinul contribuabililor de bună credinţă, întrucât aceste taxe speciale sunt percepute direct sau indirect asupra consumului produselor accizabile şi sunt plătite de către cumpărător, iar plătitorul de accize are obligaţia să le declare şi să le plătească la bugetul de stat.

Sursa: Newsinn

Articolul precedentBACALAUREAT 2024. Proba de competențe digitale are loc pe 19, 20 și 21 iunie
Articolul următorBEC a anunțat REZULTATELE FINALE ale alegerilor europarlamentare