Se întâmplă în județul Brașov! Hotărâre de Consiliu Local pentru protejarea pădurilor

Peste 500 ha de pădure din proprietatea Municipiului Codlea, parte a Sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăvița-Rotbav-Măgura Codlei, vor fi conservate pe termen lung, prin Hotărâre a Consiliului Local.

Există două situații diferite privind aceste păduri, astfel:
1. Peste 200 ha de parcele forestiere care în actualul Amenajament Silvic sunt încadrate la tăieri principale – progresive sau tăieri de conservare, vor fi exceptate de la aceste intervenții. Acestea își vor putea menține structura actuală cu arbori maturi/bătrâni, prin trecerea lor doar la tăieri de igienă. Practic, prin tăierile progresive, pădurea este treptat exploatată, până la tăierea definitivă a arboretului matur, rezultând o nouă pădure tânără.

Așadar, pe perioade lungi de timp, întreaga biodiversitate specifică pădurilor mature este afectată, peisajul fiind transformat radical, dirpărând din ecosistem speciile tipice arborilor groși (ciocănitori, bufnițe, jderi, foarte multe insecte etc.) Tăierile de igienă propuse ar trebui aplicate doar dacă este necesară intervenția, de exemplu asupra arborilor doborâți sau periculoși din zonele traseelor turistice, a drumurilor, în cazul răspândirii unor boli sau insecte defoliatoare etc.

2. Pădurile virgine de pe abruptul Măgurii (peste 300 ha) se vor încadra la categoria „fără tăieri” și se vor introduce în Catalogul pădurilor virgine din România, conform legislației. Nu mulți știu că pe abruptul Măgurii, pe pante de peste 45 grade, cu stâncărie și piatră la suprafață, există păduri neatinse, ce au caracterul natural păstrat foarte bine. Acestea sunt adevărate laboratoare vii, mostre din codrii străvechi, unde pădurea se regenerează, crește și îmbătrânește singură, fără intervenția omului.

Organizația noastră, împreună cu specialiști ai Facultății de Silvicultură Brașov, a întreprins de peste 15 ani, observații, monitorizări și discuții referitoare la aceste păduri, propunând acum Consiliului Local Codlea, emiterea unei hotărâri pentru o mai bună conservare a lor. Motivele justificate, au fost: conservarea biodiversității, menținerea pe termen lung a pădurilor cu valoare biologică, aplicarea prevederilor planului de management al ariei protejate, păstrarea pisajului forestier actual din marginea orașului, promovarea și organizarea unui turism civilizat și orientat spre natură, demararea educației ecologice cu copiii comunității locale și nu numai.

Pădurile în cauză, adăpostesc o faună remarcabilă, mai ales specii de păsări tipice, unele cu populații însemnate: huhurezul mare, ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea de stejar, ciocănitoarea cu spate alb, ghionoaia sură, muscarul mic, muscarul gulerat. Putem întâlni însă și căprior, mistreț, urs, râs etc. Interesul pentru un turism de natură, civilizat și fără efecte negative, începe să prindă contur, iar educația tinerei generații în spiritul cunoașterii și protejării naturii se va concretiza după crearea unor trasee tematice.

Subliniem un lucru poate foarte rar întâlnit la noi – consensul și sprijinirea unei astfel de inițiative din partea tuturor factorilor implicați. Astfel, merită felicitările și mulțumirile noastre, Ocolul Silvic Codrii Cetăților RA Codlea, conducerea Primăriei Codlea, Consiliul Local. De asemenea, un aport important la această reușită în protecția naturii, o are Muzeul Codlei cu care se colaborează pentru realizarea unor poteci tematice. Codlenii, turiștii și natura vor avea de câștigat.

Articolul precedentJandarmii brașoveni, manifestări, de ziua lor, la Sfântu Gheorghe și Făgăraș
Articolul următorAlimentele sănătoase, promovate în școlile din Brașov