Mobilizare generală a autorităților, astăzi, la Şinca Nouă

Structurile teritoriale din cadrul M.A.I. angrenate în organizarea și desfășurarea alegerilor locale din data de 27 iunie a.c., au luat toate măsurile, potrivit competenței, pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică. Aceste măsuri urmăresc buna derulare a procesului electoral, precum şi un mod de acţiune corect şi echidistant al efectivelor implicate.

Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, alături de reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov și ai Grupării Mobile de Jandarmi Brașov se vor afla în misiuni pentru asigurarea măsurilor de protecţie, ordine și siguranță publică, la secțiile de votare, precum și în locurile de depozitare a buletinelor de vot.

Măsurile de pază şi protecţie instituite la locaţiile secţiilor de votare presupun prezenţa efectivelor pentru a preveni apariţia unor incidente de natură să perturbe procesul de votare.

Astfel, în perioada 26 – 27 iunie a.c., 50 de forțe de ordine vor fi angrenate în activități menite să asigure buna desfășurare a procesului electoral, asigurând paza şi protecţia a trei secţii de votare constituite în județul Brașov, pe raza comunei Șinca Nouă, asigurând totodată măsuri de ordine şi linişte publică, în vederea prevenirii oricăror fapte antisociale.

Pentru intervenţia efectivă la eventuale incidente, jandarmii angrenați în paza şi protecţia secţiilor de votare, vor fi sprijiniţi, la solicitare, de patrulele formate din polițiști și jandarmi, aflate în dispozitivul curent de intervenţie, care îşi vor desfăşura activitatea în zonă.

Pentru un plus de siguranță, vor fi constituite rezerve de intervenție și echipe de cercetare, capabile să intervină în cel mai scurt timp, dacă situația o va impune.

Premergător procesului electoral, lucrători din cadrul I.S.U. Brașov au efectuat verificări la obiectivele în care sunt organizate secțiile de votare, fiind înlăturate disfuncționalitățile pe linia apărării împotriva incendiilor.

Alegătorii români își pot exercita dreptul de vot numai pe baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic sau carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

Vă reamintim faptul că actele de identitate care au expirat începând cu data de 01 martie 2020, își mențin valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Deci cetățeanul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie 2020 – 27 iunie 2021 își poate exercita dreptul de vot în baza acestui document.

Au dreptul să voteze toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor care se află sub efectul unei hotărâri judecătorești definitive prin care li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege.

Alegătorul votează numai la secția de votare unde este înscris în lista electorală permanentă ori la secția de votare unde este arondată adresa la care își are domiciliul sau reședința, după caz.

Vă reamintim că și la alegerile locale de duminică va fi folosit Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezenței la Vot și de Prevenire a Votului Ilegal.

Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul membrilor biroului electoral al secției de votare, al persoanelor acreditate, al candidaților și nici operatorul de calculator.

Preşedintele biroului electoral ale secției de votare poate lua măsuri pentru ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.