Primăria orașului Zărnești va beneficia de un proiect de infrastructură finanțat aproape în totalitate de Compania Națională de Investiții. Este vorba despre modernizarea și reabilitarea întregului complex sportiv din localitate, care se întinde pe o suprafață de peste patru hectare.

Demersurile pentru elaborarea proiectului au început în urmă cu mai bine de un an, iar valoarea totală a investiției este de 18,6 milioane de lei, cu TVA. Primăria Zărnești va avea o cofinanțare de circa un milion de lei. Cea mai mare sumă este acoperită de Ministerul Dezvoltării. Printre altele, noua bază sportivă, care ar trebui să fie gata în vara anului 2020, va avea zone special amenajate pentru tenis, fotbal, ciclism, box, alpinism, săli de forță, vestiare, tribune și 38 de locuri de cazare, pentru cantonamente.

Informaţii generale:

  1. Denumirea obiectivului de investiții:

CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE BAZA SPORTIVA, oras ZARNESTI, judetul BRASOV

  1. Titularul investiției:

Primăria Orașului Zărnești

  1. Ordonator principal de credite/Investitor – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;

4.Beneficiarul investiției:

Compania Nationala de Investitii – S.C. C.N.I. S.A. – pe   perioada realizarii investitiei;

Unitatea Administrativ Teritoriala Zarnesti – dupa finalizarea investitiei.

  1. Elaboratorul documentației:

TUMAX srl, arh. Nicolae Tulban, Brașov

  1. Amplasament

Zărnești, Aleea Uzinei f.n.

CF 105914, 109890, 109885, 105912, 105913, 105915

Aria totală 41.871 mp

folosință actuală – BAZĂ SPORTIVĂ, domeniu public al UAT Zărnești

ROLUL SOCIAL AL SPORTULUI

Sportul este un domeniu de activitate umana care prezinta un grad inalt de interes pentru cetatenii Uniunii Europene si care detine un potential imens de a-i reuni si de a se adresa tuturor, indiferent de varsta sau origine sociala. In conformitate cu un sondaj Eurobarometru efectuat in noiembrie 2003, aproximativ 60% dintre cetatenii europeni participa in mod regulat la activitati sportive organizate in cadrul sau in afara a circa 700 000 cluburi sportive care fac parte, la randul lor, dintr-o serie de asociatii si federatii.

În momentul de față, la noi, marea majoritate a activitatilor sportive se desfasoara in cadrul unor structuri non-profesioniste. Sportul profesionist are o importanta din ce in ce mai mare si contribuie, de asemenea, la dezvoltarea rolului social al sportului.

SPRIJINIREA DEZVOLTARII DURABILE

Practicarea sportului, echipamentele si evenimentele sportive au un impact semnificativ asupra mediului inconjurator. Este importanta promovarea unei gestionari ecologice rationale, capabila sa abordeze, printre altele, problemele legate de achizitiile ecologice, de emisiile de gaze cu efect de sera, eficienta energetica, depozitarea deseurilor si tratarea solului si a apei.

Organizatiile sportive europene si organizatorii de evenimente sportive ar trebui sa adopte obiective legate de mediul inconjurator in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile a activitatilor sale din punct de vedere al protectiei mediului.

Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

În cadrul strategiei de dezvoltare a orașului Zărnești, se menționează că pentru dezvoltarea activităţii sportive, s-a înfiinţat Asociaţia Sportivă de Fotbal Zărneşti, în cadrul căreia funcţionează mai multe secţii, respectiv : fotbal, tenis, box, schi.

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii : CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE BAZA SPORTIVA, ORAȘ ZARNESTI, JUDETUL BRASOV  cu luarea în considerare a unor standard de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii este de 15.724.285,13 lei fara TVA, 18.686.663,86 lei TVA inclus, conform devizului general.

Primăria oraşului Zărneşti, împreună cu Consiliul Local Zărneşti a derulat  un amplu program de investiţie în reabilitarea şi modernizarea fostei clădiri a Băii Comunale.  Clădirea preluată în proprietatea publică a oraşului, şi care era într-o stare deplorabilă, a fost reabilitată total şi adăpostește astăzi “Centru multifuncţional”, în care se organizează cursuri de înot cu personal specializat în bazinul de înot dotat cu instalaţiile şi accesoriile necesare, respectiv sistemele de încălzire şi filtrare a apei, instalaţiile de dezumidificare ale încăperilor precum şi instalaţiile sanitare necesare.

De asemenea, în Zărnești mai funcționează două săli de sport școlare. În momentul de față, nu există spații pentru practicarea sportului organizat în Zărnești, chiar dacă există asociații sportive. Acest lucru impietează asupra pregătirii sportivilor orașului — și există sportivi tineri chiar talentați legitimați la asociațiile pomenite — dar și asupra relațiilor dintre aceștia și alți sportivi în ramură din țară și din străinătate. Cele două lipsuri s-au resimțit și la nivelul anilor 1950, când s-a înființat baza sportivă a Uzinei Zărnești.

Investiția  se va realiza pe amplasamentul acestei baze sportive neutilizate de mai bine de 3 decenii. Cum am spus, această veche dotare sportivă a fost realizată în anii ’50 ai secolului trecut. Ea a fost construită ca bază sportivă aferentă industriei în dezvoltare la acea dată în Orașul Zărnești, aparținând de Uzina Tohan. Este situată în zona de SE a orașului, pe str. Uzinei. Terenul se află în intravilan. Conform PUG Oraș Zărnești, funcțiunea predominantă este cea industrială. În UTR sunt prezente câteva dotări de învățământ și sport. Baza sportivă existentă se întinde peste șase parcele de teren, cu o suprafață totală de 41.871 mp.

A fost constitiuită dintr-o serie de clădiri și amenajări, din care unele încă sunt vizibile și doar una mai poate fi utilizată. Pe amplasament se află,în acest moment: o clădire care a avut în trecut utilizări multiple, legate de activitățile din baza sportivă; fundație dezafectată; tribune ale terenului de fotbal, de asemenea dezafectate, aflate într-o stare pronunțată de degradare.

De asemenea, pe amplasament s-a mai aflat un teren de fotbal. De jur împrejurul terenului este amenajată o pistă de alergări cu șase culoare, care odată avea acoperire de zgură. Aceasta a fost invadată de vegetație.

Lucrările de reabilitare a construcțiilor și amenajărilor existente nu sunt un impediment în acțiunea de a dota Zărneștiul cu o bază sportivă la nivel contemporan. Faptul că terenul există, mare parte din dotări pot fi parțial utilizate sunt avantaje importante în demersul de construire.

Clădirea operativă se va reabilita, pentru a adăposti un centru de antrenament și competiții de box, cu ring de box, vestiare, spații pentru sportivi și spații pentru spectatori.

Fundația dezafectată se va demola și pe amplasamentul său se va construi o a doua clădire operativă, care va avea destinația specificată mai jos în tema de proiectare.

Pentru reabilitarea bazei sportive din Zărnești se propune un concept integrat, în care această investiție să funcționeze atât ca o dotare de interes comunitar în scopul utilizării cu folos a timpului liber, cât și ca o dotare, de asemenea comunitară, în scopul dezvoltării performanței sportive în rândul locuitorilor orașului. În acest sens, baza sportive se configurează ca un ansamblu de obiecte – clădiri și amenajări care să fie un pol comunitar al orașului, functional pe întreg parcursul anului, deschis nu doar cluburilor sportive cât și publicului  – atât practicant cât și spectator.

De asemenea, această dotare poate fi deschisă și sportivilor din alte zone ale țării, în configurația propusă în această opțiune.

Obiectivul se va desfășura pe o suprafață de cca 4,2 ha. Pe această suprafață de teren (descrisă anterior) se vor realiza un număr de șapte obiecte, descrise pe scurt în cele ce urmează. Structurarea a fost făcută pe obiecte în scopul unui control atât compozițional-volumetric cât și economic al investiției.

Am considerat obiect 0 – amenajările de teren, atât cele pentru terenurile de sport cât și cele peisagistice. Începând cu 1 am numerotat clădirile ce urmează a se reamenaja sau edifica pe amplasament.

Obiectul 0 – amenajări exterioare – va conține următoarele elemente:

lucrări de sistematizare verticală și amenajări peisagistice

teren de fotbal

pistă de alergare

două terenuri tenis

dotările de incintă – rețele de incintă.

Obiectul 1 – Sala de box și fitness

În momentul de față există construită o clădire cu amprenta la sol de 565 mp, în regim de înălțime Parter. Ea este realizată din zidărie portantă de cărămidă pe fundații din beton simplu și acoperită cu un acoperiș cu structură de ferme metalice și învelitoare de șindrilă bituminoasă.

Pereții se termină la cota superioară cu o centură din beton armat. Pe această centură este montat un acoperiș din ferme metalice, cu învelitoare din șindrilă bituminoasă pe astereală din scânduri.

Obiectul 2 – Corpul de cazare.

Pe amplasamentul pe care urmează a se edifica corpul de cazare există fundația unei clădiri care nu a mai fost vreodată construită, actualmente dezafectată. Această construcție va fi înglobată în infrastructura clădirii propuse. Asupra ei vor surveni intervențiile necesare pentru realizarea noii infrastructuri. Fundația este realizată din beton armat, de formă rectangulară în plan, cu adâncime variabilă. Are patru pereți diafragme din beton armat turnate monolit, cu grosimea de 60 cm și adâncime între 150 cm și 220 cm. Latura lungă a fundației este pe direcția N-S, având o lungime de cca 50 m, latura scurtă, pe direcția E-V cu lungime de cca 20 m.

Construcția nu este finisată. Aspectul său este de beton sclivisit aparent.

Obiectul 3 – Cafeteria.

Terenul pe care urmează a se construi cafeteria bazei sportive este momentan liber de construcții.

Clădirea ce se va edifica în cadrul bazei sportive va adăposti funcțiunea comercială a acestei baze. În cadrul acestei funcțiuni comerciale se vor desfășura activități de comercializare materiale sportive de mici dimensiuni precum și băuturi răcoritoare, ceai, cafea. În aceeași clădire se află și postul mașinii de intervenție în situații de urgență.

Obiectul 4 – Vestiare și tribune.

Terenul pe care urmează a se construi tribunele și vestiarele terenului de fotbal este momentan neconstruit.

Clădirea ce se va edifica în cadrul bazei sportive va adăposti funcțiunea de vestiare pentru echipele de fotbal, vestiar pentru arbitri, cabinet medical pentru prim ajutor și spații tehnice.

Obiectul 5 – Cabina poartă.

Terenul pe care urmează a se construi clădirea este liber de construcții.

Clădirea ce se va edifica în cadrul bazei sportive va adăposti funcțiunea de cabină de poartă cu încăpere pentru paznic și cabină WC.

Obiectul 6 – Vestiare tenis

Terenul pe care urmează a se construi vestiarele este liber de construcții.

Clădirea ce se va edifica în cadrul bazei sportive va adăposti funcțiunea de vestiare pentru jucătorii de tenis care închiriază cu timp limitat terenurile.

 

 

 

 

Articolul precedentFOTO O mașină intrată într-un stâlp a afectat circulația mijloacelor de transport în comun din Brașov
Articolul următorULTIMĂ ORĂ: Accident între Cristian și Brașov (VIDEO)