Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul unui fost consilier local din comuna Bod, prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

JARCĂU GOGU,
Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bod, Județul Brașov
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 30 aprilie 2020, prin care s-a aprobat punerea unui spațiu la dispoziția unei asociații în cadrul căreia persoana evaluată deținea funcția de trezorier și calitatea de membru fondator.
 
Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 228, alin (1), lit. f) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.