Ce sumă a alocat Primăria Braşov pentru proiectele de sport de masă şi de performanță?

Primăria Municipiului Brașov a lansat apelul pentru finanțarea proiectelor din domeniul sportiv, pentru anul 2021, prin intermediul Ghidului privind finanțarea Programelor Sportive aprobat prin HCL nr. 370/25.06.2021, republicată prin HCL nr. 377/20.07.2021.

Data limită pentru depunerea propunerilor este 27 august 2021, ora 12.00. Conform prevederilor din ghidul de finanțare, orice club sportiv, public sau privat, are posibilitatea să obțină finanțare, indiferent de mărimea lui, pentru a asigura în mod egal posibilitatea susținerii sportului de performanță. De asemenea, tot pentru prima dată de la lansarea acestui tip de program, se prevede și accesul la finanțare al organizațiilor neguvernamentale – asociații sau fundații – astfel încât, prin evenimentele sportive pe care acestea își propun să le organizeze, să fie încurajat nu numai sportul de performanță, ci și sportul de masă.
,,Acest ghid este construit în baza discuțiilor pe care le-am avut în ultimele luni cu cluburile sportive din Brașov și cu organizatorii de evenimente sportive. Este pentru prima dată când Brașovul lansează un ghid prin care reușim să asigurăm un acces egal la finanțare a tuturor cluburilor sportive, indiferent de mărimea lor. În același timp, o noutate pentru România este cea referitoare la categoriile de solicitanți. Astfel, pe lângă cluburile sportive, în proiectul de regulament se prevede posibilitatea ca și organizațiile neguvernamentale, asociații sau fundații, să poată solicita cofinanțarea de la bugetul local a evenimentelor sportive pe care și le propun să le organizeze. În felul acesta reușim să sprijinim, în mod real, dezvoltarea sportului de performanță la toate cluburile din Brașov, nu doar la cele publice, și, în același timp, să creștem numărul practicanților de sport, la nivel de amatori, mai ales că sportul, de performanță sau amator, crește nivelul de sănătate al unei comunități”, a declarat primarul Allen Coliban.
Conform regulamentului, finanțările se acordă pe două categorii: „Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”.
Prima categorie vizează finanțarea sportului de performanță, adresată cluburilor sportive, pentru selecția, pregătirea, performanța și participarea la competiții în vederea obținerii de rezultate deosebite pe plan intern și internațional, dar și pentru organizarea de evenimente publice de interes național și internațional.
Obiectivele Municipalității pentru finanțarea dezvoltării sportului de performanță sunt:
a) reprezentarea și promovarea imaginii Municipiului Brașov, atât în țară, cât și în străinătate;
b) susținerea jocurilor sportive pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de seniori, grupa valorică I-IV, participante la competițiile interne și internaționale;
c) susținerea jocurilor sportive pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de tineret și juniori I, II și III participante la competițiile interne și internaționale. Categoriile de juniori sunt definite în modul în care este specificat de către federațiile de specialitate din România;
d) susținerea jocurilor sportive prin premierea categoriilor de sportivi care participă la competițiile oficiale, interne și internaționale, în condițiile și baremele specificate în Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 cu modificările și completările ulterioare;
e) susținerea sporturilor individuale pentru secțiile structurilor sportive de seniori, pe ramură de sport, participante la competițiile interne și internaționale;
f) susținerea sporturilor individuale pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de tineret și juniori I, II și III participante la competițiile interne și internaționale. Categoriile de juniori sunt definite în modul în care este specificat de către federațiile de specialitate din România;
g) susținerea sporturilor individuale prin premierea categoriilor de seniori, tineret și juniori I, II și III, clasate pe locurile I–III la competițiile interne și internaționale.

A doua categorie, cea a sportului de masă, are ca scop dezvoltarea sportului pentru toți, prin organizarea de acțiuni/activități sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber și a educației pentru mișcare a întregii colectivități. Obiectivele finanțării pentru această categorie sunt:
a) atragerea și educarea cât mai multor cetățeni, din toate categoriile sociale și de vârstă, pentru practicarea mișcării în aer liber;
b) selecția și promovarea tinerilor cu calități deosebite de către cluburile de juniori;
c) organizarea de evenimente sportive de interes local, regional, național și internațional.
În cadrul celui de al doilea program, sunt eligibile atât cluburile sportive, cât și persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități nonprofit.

Suma alocată în acest an pentru finanțarea proiectelor sportive este de 4,25 milioane de lei, iar pentru ca o structură sportivă de drept public/privat să primească finanțare trebuie ca aceasta să fie recunoscută în condițiile legii și să aibă sediul în raza teritorial-administrativă a Municipiului Brașov. Termenul limită pentru depunerea solicitărilor de finanțare este 27 august 2021, ora 12.00.